Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
05/QD-UBND09/01/2023Quyết định ban hành kế hoạch KSTTHC năm 2023
43/KH-UBND29/12/2022Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
31/Tb-UBND29/12/2022Thông báo lịch tiếp công dân của UBND xã năm 2023
02/KH-UBND18/01/2021Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Số: 79 / BC - UB3/12/2018Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
Số:99/BC-UBND1/12/2018Căn cứ Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã về việc báo cáo công tác tuyên truyền An toàn thực phẩm trên địa bàn xã Thọ Diên năm 2018. Ban chỉ đạo ATTP xã lập báo cáo công tác tuyên truyền đảm bảo ATTP năm 2018.
Số: 69/UBND-BC1/12/2018Báo cáo Công tác Văn hóa - Thông tin năm 2018
Số: 84/BC-BCĐ26/11/2018Căn cứ Nghị định số 122/2018/CĐ-CP ngày 17/9/2018 của chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu ‘Gia đình Văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng Văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Thôn văn hóa”;
Số: 26 /KH-UBND19/11/2018Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTG ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của làng, thôn, khu dân cư; Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTG ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Thọ Xuân.
Số: 66/QĐ-UBND12/11/2018Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;
20/HD-UBND28/9/2018Hướng dẫn bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã
19/KH-UBND18/9/2018Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đổi tên, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Thọ Diên
Số: 58/KH-UBND20/8/2018Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ
Số: 35/KH-UBND30/7/2018Kế hoạch Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018
Số: 16/KH-UBND09/7/2018Kế hoạch về việc đưa công tác VSMT nông thôn theo Quyết định số 1988 ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh, bổ sung vào hương ước, quy ước làng, thôn văn hóa
Số: 18/KH-UBND5/7/2018Tổ chức thực hiện " Năm dân vận chính quyền" năm 2018
Số: 45/BC - UB ND5/7/2018Đánh giá công tác, chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm Giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Số: 25 /KH-UBND20/6/2018Rà soát, thống kê các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
59 /QĐ- UBND29/5/2018V/v thành Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện Quyết định số 1988 / 2017/ QĐ - UBND, ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Hóa “ Quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa”
Số: 50/QĐ-UBND17/5/2018QĐ thành lập Ban biên tập Đài truyền thanh xã Thọ Diên
Số: 26/BC- UBND15/5/2018Căn cứ Quyết định số: 1980/QĐ - TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Số: 49/QĐ-UBND15/5/2018Ban hành quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) xã Thọ Diên
Số: 07/QĐ-UBND15/5/2018Quy định sử dụng phần mềm quản lý văn bản
Số: 31/BC – UBND15/5/2018BC Kết quả thực hiện Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa
Số: 51 /QĐ-UBND10/5/2018QĐ thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Thọ Diên
Số: 19 /KH-UBND24/2/2018Nâng cao nhận thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm và ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm.
Số 09 -NQ/ĐU23/2/2018Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Số: 12/KH-UBND14/2/2018Thực hiện Kế hoạch số 274KH/BTGHU ngày 12/2/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về Tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Nghị quyêt năm 2018.
09/KH-UBND30/1/2018Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ mục tiêu phát triển KTXH, ANQP, QLNN trên địa bàn năm 2018
Số: 02 /KH-UBND22/1/2018Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết của BCH đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2018.

Thủ tục hành chính