Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Ngày 31/10/2023 18:16:35

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), sáng 14/10/2023, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển ngành Kiểm tra của Đảng. Tại buổi toạ đàm đồng chí Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu quan trọng. Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 Thưa đồng chí lãnh đạo huyện!
 
Thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
 
Thưa các bác, các anh, các chị, các đồng chí cán bộ, công chức UBKT Huyện ủy qua các thời kỳ!
 
Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng. Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo huyện và các quý vị đại biểu, khách quý rất vui mừng tới dự tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023).
 
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo huyện; các bác, các anh, các chị, các đồng chí cán bộ, công chức UBKT Huyện ủy qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí về dự buổi tọa đàm lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Đảng ta luôn xác định “Công tác kiểm tra, giám sát là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là nhân tố không thể tách rời quá trình lãnh đạo của Đảng, có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng”. Suốt chặng đường 75 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, ngành kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng qua các thời kỳ.
 
Kế thừa và phát huy những kết quả của ngành kiểm tra đảng, những năm qua, các cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và bám sát các nhiệm vụ chính trị tại địa phương để chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát; thường xuyên chú trọng đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đến nay, công tác kiểm tra, giám sát đã đi vào nền nếp, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với các ban, ngành, cơ quan có liên quan và với giám sát của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. 
 
Bên cạnh đó, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc quy trình, thủ tục. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả những đồng chí giữ cương vị cao của cấp ủy, chính quyền, cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”; góp phần đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Cùng với sự lớn mạnh chung của toàn ngành, đội ngũ cán bộ kiểm tra của huyện đã từng bước phát triển về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Từ những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần to lớn, quan trọngcùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế huyện duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 63,9 triệu đồng/người/năm. Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt hiệu quả tích cực, đến nay toàn huyện có 11 xã NTM nâng cao, 02 xã NTM kiểu mẫu. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại tăng trưởng nhanh và bền vững. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì mức tăng trưởng ổn định. Đã khởi công một số dự án trọng điểm của huyện tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện; các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
 
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp của UBKT Huyện ủy, UBKT các cấp vào sự phát triển chung của toàn huyện trong suốt thời gian qua.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Để phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế xã hội trên địa bàn, giữ vững ổn định tình hình, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là Nghị quyết 10 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Đảng bộ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. BTV Huyện ủy xác định đồng thời với việc tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tạo niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. 
 
Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thứ nhất,Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, trọng tâm là Kết luận số 1275-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Kết luận 04 -KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2021-2025”.
 
Tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.
 
Thứ hai,Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của huyện và của các địa phương để xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc, Luật dân chủ ở cơ sở, các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác xây dựng đảng, việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tiêu cực… để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.
 
Thứ ba,Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để răn đe, giáo dục, giữ vững sự nghiêm minh của Đảng.
 
Cần chú ý khâu phát hiện vi phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, qua nắm tình hình, dư luận và phản ánh, kiến nghị, tố giác của nhân dân… Chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới"…
 
Thứ tư,Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của Nhà nước và giám sát của nhân dân.Uỷ ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở, cán bộ làm công tác kiểm tra phải tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp tăng cường và đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. Thực hiện công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
 
Thứ năm, Thường xuyên chăm lo, kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới có bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, chính trực, phải chí công vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng; phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẽ vang của ngành kiểm tra Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng vinh quang, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng và về truyền thống 93 năm vẽ vang của Đảng bộ huyện Thọ Xuân.
 
Phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được trong 75 năm qua, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, ngành kiểm tra Đảng sẽ tiến lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần đưa huyện Thọ Xuân ngày càng phát triển, sớm trở thành cực tăng trưởng mới và là huyện văn minh, giàu đẹp của tỉnh.
 
Với trách nhiệm, tình cảm và sự tin tưởng, kỳ vọng, tôi chúc ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật kỷ cương, phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.
 
Chúc toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Đăng lúc: 31/10/2023 18:16:35 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023), sáng 14/10/2023, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống xây dựng và phát triển ngành Kiểm tra của Đảng. Tại buổi toạ đàm đồng chí Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã có bài phát biểu quan trọng. Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 Thưa đồng chí lãnh đạo huyện!
 
Thưa các đồng chí đại biểu khách quý!
 
Thưa các bác, các anh, các chị, các đồng chí cán bộ, công chức UBKT Huyện ủy qua các thời kỳ!
 
Trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng. Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo huyện và các quý vị đại biểu, khách quý rất vui mừng tới dự tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023).
 
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo huyện; các bác, các anh, các chị, các đồng chí cán bộ, công chức UBKT Huyện ủy qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí về dự buổi tọa đàm lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Đảng ta luôn xác định “Công tác kiểm tra, giám sát là một phương thức lãnh đạo của Đảng, là nhân tố không thể tách rời quá trình lãnh đạo của Đảng, có vị trí cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng”. Suốt chặng đường 75 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, ngành kiểm tra của Đảng đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của cách mạng qua các thời kỳ.
 
Kế thừa và phát huy những kết quả của ngành kiểm tra đảng, những năm qua, các cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và bám sát các nhiệm vụ chính trị tại địa phương để chủ động xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát; thường xuyên chú trọng đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đến nay, công tác kiểm tra, giám sát đã đi vào nền nếp, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên; công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với các ban, ngành, cơ quan có liên quan và với giám sát của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. 
 
Bên cạnh đó, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc quy trình, thủ tục. Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy đã chủ động tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cả những đồng chí giữ cương vị cao của cấp ủy, chính quyền, cả cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, “thấu tình, đạt lý”; góp phần đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
 
Cùng với sự lớn mạnh chung của toàn ngành, đội ngũ cán bộ kiểm tra của huyện đã từng bước phát triển về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Các thế hệ cán bộ kiểm tra luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Từ những kết quả đã đạt được, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần to lớn, quan trọngcùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế huyện duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 63,9 triệu đồng/người/năm. Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt hiệu quả tích cực, đến nay toàn huyện có 11 xã NTM nâng cao, 02 xã NTM kiểu mẫu. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại tăng trưởng nhanh và bền vững. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng duy trì mức tăng trưởng ổn định. Đã khởi công một số dự án trọng điểm của huyện tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện; các hoạt động văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
 
Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp của UBKT Huyện ủy, UBKT các cấp vào sự phát triển chung của toàn huyện trong suốt thời gian qua.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Để phát triển toàn diện, đồng bộ kinh tế xã hội trên địa bàn, giữ vững ổn định tình hình, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là Nghị quyết 10 của BTV Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Đảng bộ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. BTV Huyện ủy xác định đồng thời với việc tập trung, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, cần tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tạo niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. 
 
Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
Thứ nhất,Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, trọng tâm là Kết luận số 1275-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Kết luận 04 -KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2021-2025”.
 
Tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện; củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng.
 
Thứ hai,Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của huyện và của các địa phương để xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành quy chế làm việc, Luật dân chủ ở cơ sở, các quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác xây dựng đảng, việc giữ gìn đạo đức, lối sống, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tiêu cực… để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên.
 
Thứ ba,Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây là chính. Qua kiểm tra, giám sát để kịp thời nhắc nhở, cảnh tỉnh, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự thiếu gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; đồng thời, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để răn đe, giáo dục, giữ vững sự nghiêm minh của Đảng.
 
Cần chú ý khâu phát hiện vi phạm, thông qua hoạt động giám sát, qua báo chí, qua nắm tình hình, dư luận và phản ánh, kiến nghị, tố giác của nhân dân… Chú trọng kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, tiêu cực. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải nhanh chóng kiểm tra, làm quyết liệt, triệt để, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra phải rõ ràng, minh bạch; xử lý phải công tâm, khách quan; kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục; tránh tình trạng "trông chờ, nghe ngóng", "nặng trên, nhẹ dưới"…
 
Thứ tư,Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Uỷ ban kiểm tra các cấp với các tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra của Nhà nước và giám sát của nhân dân.Uỷ ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở, cán bộ làm công tác kiểm tra phải tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp tăng cường và đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. Thực hiện công khai kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
 
Thứ năm, Thường xuyên chăm lo, kiện toàn Uỷ ban Kiểm tra các cấp đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới có bản lĩnh, có dũng khí đấu tranh, chính trực, phải chí công vô tư đấu tranh với sai phạm, tiêu cực trong Đảng; phải nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, thực thi nhiệm vụ với động cơ trong sáng; luôn phấn đấu, rèn luyện tác phong công tác, không kiêu ngạo, say sưa với thành tích, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, kiên quyết và trách nhiệm cao trong nghề nghiệp; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống hằng ngày.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!
 
Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẽ vang của ngành kiểm tra Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng vinh quang, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam anh hùng và về truyền thống 93 năm vẽ vang của Đảng bộ huyện Thọ Xuân.
 
Phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được trong 75 năm qua, tôi tin tưởng chắc chắn rằng, ngành kiểm tra Đảng sẽ tiến lên tầm cao mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần đưa huyện Thọ Xuân ngày càng phát triển, sớm trở thành cực tăng trưởng mới và là huyện văn minh, giàu đẹp của tỉnh.
 
Với trách nhiệm, tình cảm và sự tin tưởng, kỳ vọng, tôi chúc ngành Kiểm tra của Đảng bộ huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật kỷ cương, phấn đấu giành nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.
 
Chúc toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân

Thủ tục hành chính