Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Xã Thọ Diên tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 31/10/2023 16:23:46

Năm 2023, xã Thọ Diên được huyện lựa chọn là địa phương về đích nông thôn mới nâng cao. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, xã Thọ Diên luôn giữ vững và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với tiêu chí phường. Hiện nay xã đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng chung sức, đồng lòng của nhân dân, tập trung hoàn thiện các tiêu chí, nhất là những tiêu chí khó. Từ đó, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 Đảng ủy xã xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ quan trọng nhưng không dễ thực hiện, Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các thôn; giao nhiệm vụ cho các thành viên, các đoàn thể cùng vào cuộc, tổ chức được 16 hội nghị tuyên truyền với 2.060 lượt người tham gia, nội dung tuyên truyền tập trung vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Nhà nước, các đơn vị thôn chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Để việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đảm bảo theo quy định, xã Thọ Diên đã rà soát từng nội dung trong các tiêu chí. Qua rà soát đến nay xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đều là tiêu chí khó nhưng lại gắn liền với quyền lợi của nhân dân, được thực hiện tốt sẽ là động lực quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Do đó, Ban chỉ đạo xã đã xây dựng kế hoạch quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí còn lại trong năm 2023, đồng thời liên tục rà soát, đánh giá chính xác từng tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đề ra nội dung, biện pháp cần thực hiện, hoàn thành theo từng tháng. Trong số đó, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và môi trường được coi là 2 tiêu chí khó nhất. 
 
Về nâng cao tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa , Đảng uỷ xã thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các hội nghị giao ban, trên loa truyền thanh và các buổi sinh hoạt đoàn thể tại thôn, huy động sự tham gia của những người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu và nhất trí cao trong việc tu sửa, nâng cấp, xây mới nhà văn hóa và khu thể thao thôn; đến nay, đã có 3/8 nhà văn hóa thôn được nâng cấp, có 5 nhà văn hóa thôn cần quy hoạch xây dựng tại vị trí mới và mở rộng thêm diện tích. Thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân, các nhà văn hóa-khu thể thao thôn sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, góp phần quan trọng trong nâng cao đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
 
Ðể đạt tiêu chí về "Môi trường", Ðảng ủy chỉ đạo UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện kế hoạch lắp đặt các tuyến cấp nước sạch. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, phát động Nhân dân thực hiện nhiều phong trào, mô hình bảo vệ môi trường như: cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom rác thải nhựa, thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình...  Thông qua các phong trào góp phần thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.
 
Bên cạnh đó, để đạt chuẩn tiêu chí môi trường, xã Thọ Diên cũng đã phối hợp với ngành chức năng, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, bí thư, trưởng thôn những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường; thực trạng và giải pháp trong thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; một số phương pháp và công nghệ xử lý rác thải, chất thải nông thôn góp phần bảo vệ môi trường; kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường nông thôn... Ngoài ra, các đơn vị thôn cũng liên tục rà soát lại các điểm thu gom chai lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng, nhằm kịp thời xử lý, hạn chế tác hại đến nguồn nước, đất đai, không khí; đảm bảo môi trường sống trong lành, an toàn cho mỗi người dân.
 
Như vậy, tính đến thời điểm này, để tiến tới mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ðảng ủy xã Thọ Diên chỉ đạo xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của nhân dân. Quan tâm bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở; nâng cao năng lực bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng mối liên hệ đồng thuận, kỷ cương, trách nhiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư, củng cố lòng tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa ý Đảng và lòng dân.
 
Diện mạo làng quê như khoác lên tấm áo mới. Đường làng, ngõ xóm rộng mở, thông thoáng, hai bên đường trồng hoa, cây cảnh... Không chỉ đời sống người dân được cải thiện mà ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Mọi người động viên nhau tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn cùng sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn của huyện, đến nay diện mạo của xã Thọ Diên tiếp tục có nhiều khởi sắc.
 
Với nhiều giải pháp tích cực và hành động quyết liệt, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Diên từ nay đến cuối năm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
 
 

Xã Thọ Diên tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 31/10/2023 16:23:46 (GMT+7)

Năm 2023, xã Thọ Diên được huyện lựa chọn là địa phương về đích nông thôn mới nâng cao. Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, xã Thọ Diên luôn giữ vững và nâng cao chất lượng từng tiêu chí, đảm bảo tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với tiêu chí phường. Hiện nay xã đã và đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng chung sức, đồng lòng của nhân dân, tập trung hoàn thiện các tiêu chí, nhất là những tiêu chí khó. Từ đó, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 Đảng ủy xã xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ quan trọng nhưng không dễ thực hiện, Đảng ủy, HĐND xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban điều hành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; thành lập Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các thôn; giao nhiệm vụ cho các thành viên, các đoàn thể cùng vào cuộc, tổ chức được 16 hội nghị tuyên truyền với 2.060 lượt người tham gia, nội dung tuyên truyền tập trung vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Nhà nước, các đơn vị thôn chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Để việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đảm bảo theo quy định, xã Thọ Diên đã rà soát từng nội dung trong các tiêu chí. Qua rà soát đến nay xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đều là tiêu chí khó nhưng lại gắn liền với quyền lợi của nhân dân, được thực hiện tốt sẽ là động lực quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Do đó, Ban chỉ đạo xã đã xây dựng kế hoạch quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí còn lại trong năm 2023, đồng thời liên tục rà soát, đánh giá chính xác từng tiêu chí, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đề ra nội dung, biện pháp cần thực hiện, hoàn thành theo từng tháng. Trong số đó, tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và môi trường được coi là 2 tiêu chí khó nhất. 
 
Về nâng cao tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa , Đảng uỷ xã thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”. Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong các hội nghị giao ban, trên loa truyền thanh và các buổi sinh hoạt đoàn thể tại thôn, huy động sự tham gia của những người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu và nhất trí cao trong việc tu sửa, nâng cấp, xây mới nhà văn hóa và khu thể thao thôn; đến nay, đã có 3/8 nhà văn hóa thôn được nâng cấp, có 5 nhà văn hóa thôn cần quy hoạch xây dựng tại vị trí mới và mở rộng thêm diện tích. Thời gian tới, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân, các nhà văn hóa-khu thể thao thôn sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, góp phần quan trọng trong nâng cao đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
 
Ðể đạt tiêu chí về "Môi trường", Ðảng ủy chỉ đạo UBND xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thực hiện kế hoạch lắp đặt các tuyến cấp nước sạch. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, phát động Nhân dân thực hiện nhiều phong trào, mô hình bảo vệ môi trường như: cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom rác thải nhựa, thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình...  Thông qua các phong trào góp phần thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.
 
Bên cạnh đó, để đạt chuẩn tiêu chí môi trường, xã Thọ Diên cũng đã phối hợp với ngành chức năng, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, bí thư, trưởng thôn những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường; thực trạng và giải pháp trong thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn; một số phương pháp và công nghệ xử lý rác thải, chất thải nông thôn góp phần bảo vệ môi trường; kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ môi trường nông thôn... Ngoài ra, các đơn vị thôn cũng liên tục rà soát lại các điểm thu gom chai lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng, nhằm kịp thời xử lý, hạn chế tác hại đến nguồn nước, đất đai, không khí; đảm bảo môi trường sống trong lành, an toàn cho mỗi người dân.
 
Như vậy, tính đến thời điểm này, để tiến tới mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Ðảng ủy xã Thọ Diên chỉ đạo xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, huy động sự tham gia tích cực, hiệu quả của nhân dân. Quan tâm bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở; nâng cao năng lực bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng mối liên hệ đồng thuận, kỷ cương, trách nhiệm, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư, củng cố lòng tin giữa người dân với Đảng, chính quyền, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa ý Đảng và lòng dân.
 
Diện mạo làng quê như khoác lên tấm áo mới. Đường làng, ngõ xóm rộng mở, thông thoáng, hai bên đường trồng hoa, cây cảnh... Không chỉ đời sống người dân được cải thiện mà ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Mọi người động viên nhau tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn cùng sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn của huyện, đến nay diện mạo của xã Thọ Diên tiếp tục có nhiều khởi sắc.
 
Với nhiều giải pháp tích cực và hành động quyết liệt, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Diên từ nay đến cuối năm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển.
 
 

Thủ tục hành chính