Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Xã Thọ Diên tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện - vì nhân dân phục vụ”.

Ngày 11/12/2023 16:09:32

Chiều ngày 30/11/2023, xã Thọ Diên đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện - vì nhân dân phục vụ”. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội và bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã Thọ Diên.

 Tại hội nghị, lãnh đạo Thọ Diên đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình  "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" năm 2023;  công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" xã Thọ Diên.
z4963964856285_fbddbf0ee1937c1979ace241cfa3407e.jpg
 
 Thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình. Theo đó, nội dung thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" tại Thọ Diên là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, của huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ thực hiện các cơ chế chính sách; vận động Nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", theo hướng xây dựng cảnh quan Thọ Diên: Sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư".
 
Bên cạnh đó, Thọ Diên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã theo tinh thần "5 biết, 3 không, 4 thể hiện"; Mặt khác, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị Thọ Diên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, gắn với nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân.
 
            Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Điệp  bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc xây dựng "Chính quyền thân thiện" là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhằm phát huy dân chủ trong thực hiện các cơ chế, chính sách, chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời kiến nghị, vấn đề bức xúc của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Nhân dân. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng "Chính quyền thân thiện" xã thường xuyên đeo bám nhiện vụ tham thành viên tham mưu cho  Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng thời, việc triển khai xây dựng phải được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả; phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, thành lập các tiểu ban; bổ sung kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế dân chủ của xã,.. Hàng năm, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác thực hiện việc xây dựng "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ".
 
 

 

 

Xã Thọ Diên tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện - vì nhân dân phục vụ”.

Đăng lúc: 11/12/2023 16:09:32 (GMT+7)

Chiều ngày 30/11/2023, xã Thọ Diên đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Chính quyền thân thiện - vì nhân dân phục vụ”. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội và bí thư, trưởng các thôn trên địa bàn xã Thọ Diên.

 Tại hội nghị, lãnh đạo Thọ Diên đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình  "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" năm 2023;  công bố quyết định thành lập Ban Điều hành mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" xã Thọ Diên.
z4963964856285_fbddbf0ee1937c1979ace241cfa3407e.jpg
 
 Thông qua quy chế hoạt động của Ban Điều hành mô hình. Theo đó, nội dung thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" tại Thọ Diên là tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh Thanh Hóa, của huyện về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ" trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là làm tốt các bước công khai, dân chủ thực hiện các cơ chế chính sách; vận động Nhân dân thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh", theo hướng xây dựng cảnh quan Thọ Diên: Sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư".
 
Bên cạnh đó, Thọ Diên tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức xã theo tinh thần "5 biết, 3 không, 4 thể hiện"; Mặt khác, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị Thọ Diên tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo, gắn với nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân.
 
            Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Điệp  bí thư Đảng ủy nhấn mạnh việc xây dựng "Chính quyền thân thiện" là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhằm phát huy dân chủ trong thực hiện các cơ chế, chính sách, chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời kiến nghị, vấn đề bức xúc của Nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của Nhân dân. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng "Chính quyền thân thiện" xã thường xuyên đeo bám nhiện vụ tham thành viên tham mưu cho  Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Đồng thời, việc triển khai xây dựng phải được thực hiện nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả; phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, thành lập các tiểu ban; bổ sung kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Quy chế dân chủ của xã,.. Hàng năm, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác thực hiện việc xây dựng "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ".
 
 

 

 

Thủ tục hành chính