Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Xã Thọ Diên tích cực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn xã

Ngày 25/11/2023 14:47:25

Xác định chuyển đổi là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, xã Thọ Diên đã tập trung thông tin tuyên truyền, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng bước các chỉ tiêu chuyển đổi số. UBND xã đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung, giai đoạn để tập trung thực hiện.

           Trong đó, tập trung thúc đẩy thực hiện xây dựng chính quyền số để tạo đà cho việc định hướng, dẫn dắt, quản lý, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số phát triển; gắn chuyển đổi số và cải cách hành chính, nhất là thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, thôn, qua các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook về lợi ích, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, hưởng ứng thực hiện.

Đến nay, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đã đạt được kết quả tích cực: Tất cả các văn bản đến, văn bản đi được xử lý trên môi trường điện tử; 100% văn bản được ký số, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 100%; Trang thông tin điện tử của xã hoạt động hiệu quả, kịp thời đăng tải các văn bản, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các hoạt động của địa phương trên tất cả các lĩnh vực, giúp người dân và doanh nghiệp  khai thác, tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

z4914151539230_d404cd50959c47697a4a44f1b9eccb91.jpg


Bên cạnh đó, xã đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. Đài truyền thanh, trên trang thông tin điện tử xã thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quan điểm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, hưởng ứng thực hiện . Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Đề án 06, các lực lượng chức năng phối hợp với các ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn hướng dẫn người dẫn người dân kích hoạt được hàng nghìn tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.     

              Nhằm cụ hóa mục tiêu phát triển nền kinh tế số, UBND xã đã phối hợp tổ chức các buổi tập huấn cho nhân dân và doanh nghiệp thực hiện các bước đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, qua đó, các sản phẩm lợi thế của xã như bánh gai Tứ Trụ đã được quảng bá, giới thiệu trên mạng internet, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội  Facebook, Zalo...; Hơn thế nữa, để người dân đồng hành cùng với công cuộc chuyển đổi số, xã đã vận động nhân dân sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch. Hiện nay, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đã dần ứng dụng công nghệ số trong các thủ tục thanh toán qua tài khoản khi đi mua-bán hàng.
             Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số,  hiện nay, xã Thọ Diên đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, để tạo động lực, giữ vững và nâng cao chất lượng về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số trên địa bàn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi trong thời gian tiếp theo.

Xã Thọ Diên tích cực thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn xã

Đăng lúc: 25/11/2023 14:47:25 (GMT+7)

Xác định chuyển đổi là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, xã Thọ Diên đã tập trung thông tin tuyên truyền, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng bước các chỉ tiêu chuyển đổi số. UBND xã đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn và đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung, giai đoạn để tập trung thực hiện.

           Trong đó, tập trung thúc đẩy thực hiện xây dựng chính quyền số để tạo đà cho việc định hướng, dẫn dắt, quản lý, hỗ trợ kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số phát triển; gắn chuyển đổi số và cải cách hành chính, nhất là thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đặt người dân, doanh nghiệp vào vị trí trung tâm; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, thôn, qua các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook về lợi ích, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, hưởng ứng thực hiện.

Đến nay, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đã đạt được kết quả tích cực: Tất cả các văn bản đến, văn bản đi được xử lý trên môi trường điện tử; 100% văn bản được ký số, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 100%; Trang thông tin điện tử của xã hoạt động hiệu quả, kịp thời đăng tải các văn bản, điều hành của cấp ủy, chính quyền và các hoạt động của địa phương trên tất cả các lĩnh vực, giúp người dân và doanh nghiệp  khai thác, tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

z4914151539230_d404cd50959c47697a4a44f1b9eccb91.jpg


Bên cạnh đó, xã đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống. Đài truyền thanh, trên trang thông tin điện tử xã thường xuyên đăng tin, bài tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quan điểm, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số để doanh nghiệp, người dân hiểu rõ, hưởng ứng thực hiện . Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Đề án 06, các lực lượng chức năng phối hợp với các ngành, đoàn thể, các đơn vị thôn hướng dẫn người dẫn người dân kích hoạt được hàng nghìn tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2.     

              Nhằm cụ hóa mục tiêu phát triển nền kinh tế số, UBND xã đã phối hợp tổ chức các buổi tập huấn cho nhân dân và doanh nghiệp thực hiện các bước đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, qua đó, các sản phẩm lợi thế của xã như bánh gai Tứ Trụ đã được quảng bá, giới thiệu trên mạng internet, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội  Facebook, Zalo...; Hơn thế nữa, để người dân đồng hành cùng với công cuộc chuyển đổi số, xã đã vận động nhân dân sử dụng điện thoại thông minh, sử dụng tài khoản ngân hàng để giao dịch. Hiện nay, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đã dần ứng dụng công nghệ số trong các thủ tục thanh toán qua tài khoản khi đi mua-bán hàng.
             Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số,  hiện nay, xã Thọ Diên đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, để tạo động lực, giữ vững và nâng cao chất lượng về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số trên địa bàn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi trong thời gian tiếp theo.

Thủ tục hành chính