Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Cơ cấu Hội đồng nhân dân xã Thọ Diên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 14/06/2018 20:35:13

Hội đồng nhân dân xã Thọ Diên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có 22 đại biểu, được bầu ở 08 khu vực của 13 thôn trong toàn xã

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

01

Lê Văn Chức

BT ĐU - CT HĐND xã

Thôn 10

02

Ngô Thị Hằng

PCT. HĐND xã

Thôn 4

03

Lê Hữu Tùng

Đại biểu HĐND xã

Thôn 5

04

Hoàng Minh Năm

Đại biểu HĐND xã

Thôn 1

05

Lê Thanh Bình

Đại biểu HĐND xã

Thôn 3

06

Đỗ Ngọc Tú

Đại biểu HĐND xã

Thôn 1

07

Hà Xuân Nại

Đại biểu HĐND xã

Thôn 1

08

Thiều Thị Duy

Đại biểu HĐND xã

Thôn 3

09

Đào Đức Lâm

Đại biểu HĐND xã

Thôn Tứ Trụ

10

Nguyễn Văn Minh

Đại biểu HĐND xã

Thôn Tứ Trụ

11

Lê Thị Hồng

Đại biểu HĐND xã

Thôn 4

12

Trần Đức Thịnh

Đại biểu HĐND xã

Thôn 6

13

Nguyễn Thị Hương

Đại biểu HĐND xã

Thôn 6

14

Trần Đức Thành

Đại biểu HĐND xã

Thôn 7

15

Lê Văn Cường

Đại biểu HĐND xã

Thôn 8

16

Lê Văn Tuấn

Đại biểu HĐND xã

Thôn 8

17

Lê Thị Tình

Đại biểu HĐND xã

Thôn 8

18

Lê Thị Hương

Đại biểu HĐND xã

Trường THCS

19

Đỗ Bá Hùng

Đại biểu HĐND xã

Thôn 10

20

Lê Thị Ngân

Đại biểu HĐND xã

Thôn 11

21

Lê Thị Tám

Đại biểu HĐND xã

Thôn 11

22

Trần Ngọc Tuất

Đại biểu HĐND xã

Thôn 5

 

Cơ cấu Hội đồng nhân dân xã Thọ Diên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 14/06/2018 20:35:13 (GMT+7)

Hội đồng nhân dân xã Thọ Diên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có 22 đại biểu, được bầu ở 08 khu vực của 13 thôn trong toàn xã

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

01

Lê Văn Chức

BT ĐU - CT HĐND xã

Thôn 10

02

Ngô Thị Hằng

PCT. HĐND xã

Thôn 4

03

Lê Hữu Tùng

Đại biểu HĐND xã

Thôn 5

04

Hoàng Minh Năm

Đại biểu HĐND xã

Thôn 1

05

Lê Thanh Bình

Đại biểu HĐND xã

Thôn 3

06

Đỗ Ngọc Tú

Đại biểu HĐND xã

Thôn 1

07

Hà Xuân Nại

Đại biểu HĐND xã

Thôn 1

08

Thiều Thị Duy

Đại biểu HĐND xã

Thôn 3

09

Đào Đức Lâm

Đại biểu HĐND xã

Thôn Tứ Trụ

10

Nguyễn Văn Minh

Đại biểu HĐND xã

Thôn Tứ Trụ

11

Lê Thị Hồng

Đại biểu HĐND xã

Thôn 4

12

Trần Đức Thịnh

Đại biểu HĐND xã

Thôn 6

13

Nguyễn Thị Hương

Đại biểu HĐND xã

Thôn 6

14

Trần Đức Thành

Đại biểu HĐND xã

Thôn 7

15

Lê Văn Cường

Đại biểu HĐND xã

Thôn 8

16

Lê Văn Tuấn

Đại biểu HĐND xã

Thôn 8

17

Lê Thị Tình

Đại biểu HĐND xã

Thôn 8

18

Lê Thị Hương

Đại biểu HĐND xã

Trường THCS

19

Đỗ Bá Hùng

Đại biểu HĐND xã

Thôn 10

20

Lê Thị Ngân

Đại biểu HĐND xã

Thôn 11

21

Lê Thị Tám

Đại biểu HĐND xã

Thôn 11

22

Trần Ngọc Tuất

Đại biểu HĐND xã

Thôn 5

 

Thủ tục hành chính