Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Hội nghị bầu Trưởng thôn sau khi sáp nhập thôn trên địa bàn xã Thọ Diên

Ngày 20/12/2018 14:59:48

Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ (2018 – 2021) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn, bởi nhân dân trong xã là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trong xã.

 Để công tác bầu cử chức danh trưởng thôn đạt kết quả cao, trong thời gian vừa qua xã Thọ Diên đã tập trung chỉ đạo và triển khai Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc sáp nhập thôn cũ để thành lập thôn mới trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình bầu cử, tiêu chuẩn trưởng thôn của UBND huyện Thọ Xuân. Trong quá trình chuẩn bị địa phương đã phát huy cao độ pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; bên cạnh đó Đảng uỷ xã đã có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác bầu cử trưởng thôn, đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. 
Để diễn đàn lần này thực sự là ngày hội của nhân dân, các đơn vị thôn đã chuẩn bị chu đáo các công việc cho ngày bầu cử, trong đó đã lựa chọn giới thiệu được 8 ông, bà ra ứng cử chức danh trưởng thôn, trong đó có 6 nam chiếm 75% và 2 nữ chiếm 25%. Nhìn chung số ứng cử viên được các ban công tác mặt trận thôn giới thiệu ứng cử lần này đều là những người có năng lực, trình độ để đảm đương các công việc của thôn và có uy tín trong nhân dân. Cùng với việc chuẩn bị về nhân sự, các thôn, khu dân cư cũng đã chuẩn bị khá tốt về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử, trong số 8 thôn, khu dân cư bầu cử lần này được chia thành 8 khu vực bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo để tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Để điều hành cuộc bầu cử địa phương  thành lập ban và tổ bầu cử đảm bảo mỗi tổ bầu cử có từ 5 đến 7 thành viên để điều hành công tác bầu cử, các địa điểm bỏ phiếu đều tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đến bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự được địa phương giữ gìn ổn định.
Trong chương trình hội nghị, Trưởng ban công tác mặt trận thôn báo cáo cơ cấu, số lượng, nêu tiêu chuẩn của trưởng thôn và trình danh sách hiệp thương giới thiệu người ứng cử trưởng thôn để cử tri xem xét bầu. Cuộc bầu cử trưởng thôn nhằm phát huy tính dân chủ ở cơ sở, thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền. Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 xã Thọ Diên được tiến hành trong không khí phấn khởi, dân chủ, nghiêm túc theo đúng quy định. Quá trình bầu cử, hội nghị đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo dân chủ và đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn thể nhâ dân.
 
 
 
 

Hội nghị bầu Trưởng thôn sau khi sáp nhập thôn trên địa bàn xã Thọ Diên

Đăng lúc: 20/12/2018 14:59:48 (GMT+7)

Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ (2018 – 2021) là một đợt sinh hoạt chính trị to lớn trong đời sống xã hội của các thôn, bởi nhân dân trong xã là người trực tiếp bỏ lá phiếu lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của các thôn trong xã.

 Để công tác bầu cử chức danh trưởng thôn đạt kết quả cao, trong thời gian vừa qua xã Thọ Diên đã tập trung chỉ đạo và triển khai Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc sáp nhập thôn cũ để thành lập thôn mới trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình bầu cử, tiêu chuẩn trưởng thôn của UBND huyện Thọ Xuân. Trong quá trình chuẩn bị địa phương đã phát huy cao độ pháp lệnh dân chủ ở cơ sở; bên cạnh đó Đảng uỷ xã đã có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác bầu cử trưởng thôn, đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. 
Để diễn đàn lần này thực sự là ngày hội của nhân dân, các đơn vị thôn đã chuẩn bị chu đáo các công việc cho ngày bầu cử, trong đó đã lựa chọn giới thiệu được 8 ông, bà ra ứng cử chức danh trưởng thôn, trong đó có 6 nam chiếm 75% và 2 nữ chiếm 25%. Nhìn chung số ứng cử viên được các ban công tác mặt trận thôn giới thiệu ứng cử lần này đều là những người có năng lực, trình độ để đảm đương các công việc của thôn và có uy tín trong nhân dân. Cùng với việc chuẩn bị về nhân sự, các thôn, khu dân cư cũng đã chuẩn bị khá tốt về cơ sở vật chất phục vụ cho ngày bầu cử, trong số 8 thôn, khu dân cư bầu cử lần này được chia thành 8 khu vực bỏ phiếu. Các khu vực bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo để tạo thuận lợi cho cử tri đi bầu cử. Để điều hành cuộc bầu cử địa phương  thành lập ban và tổ bầu cử đảm bảo mỗi tổ bầu cử có từ 5 đến 7 thành viên để điều hành công tác bầu cử, các địa điểm bỏ phiếu đều tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân đến bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự được địa phương giữ gìn ổn định.
Trong chương trình hội nghị, Trưởng ban công tác mặt trận thôn báo cáo cơ cấu, số lượng, nêu tiêu chuẩn của trưởng thôn và trình danh sách hiệp thương giới thiệu người ứng cử trưởng thôn để cử tri xem xét bầu. Cuộc bầu cử trưởng thôn nhằm phát huy tính dân chủ ở cơ sở, thể hiện được quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền. Cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 xã Thọ Diên được tiến hành trong không khí phấn khởi, dân chủ, nghiêm túc theo đúng quy định. Quá trình bầu cử, hội nghị đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo dân chủ và đã thành công tốt đẹp. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn thể nhâ dân.
 
 
 
 

Thủ tục hành chính