Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Thọ Diên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 07/01/2019 08:58:36

Ngày 4/1/2019 HĐND xã Thọ Diên tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ; các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp đã xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và UBND như: Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; thông báo của  MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và các ý kiến kiến nghị của cử trị gửi tới kỳ họp; và 02 báo cáo của Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND xã.
Theo báo cáo của UBND xã, trong năm 2018 xã Thọ Diên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/27 chỉ tiêu chủ yếu, giá trị sản xuất ngành kinh tế ước đạt 165,5 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.717 tấn, tỷ lệ đường giao thông liên thôn được cứng hóa đạt 100%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90 %, tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới 8/8 thôn đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng/người/năm.
Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt; công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt không để dịch bệnh xảy ra; các hoạt động văn hóa - thể thao tiếp tục có bước phát triển, phục vụ nhu cầu của người dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì, công tác phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị cho các kỳ họp được thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND được triển khai thực hiện tốt như: Giám sát việc thực hiện thi hành hiến pháp và pháp luật; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Với tinh thần tập trung dân chủ, Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường về các báo cáo,  tờ trình trình tại Kỳ họp và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Hữu Tùng - Phó Bí thư – Chủ tịch UBND ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân đã đạt được về các lĩnh vực KT-XH-QPAN trong năm 2018, đồng thời, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN năm 2019, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong  năm 2019.
Kỳ họp thứ 8-HĐND xã Thọ Diên đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối các chức danh do HĐND xã bầu bao gồm Chủ tịch-Phó Chủ HĐND-UBND, trưởng các ban của HĐND và ủy viên UBND xã đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình. Qua đó, có 08 người được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và đa số đều đạt số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của TT HĐND 2019; duyệt nguồn kinh phí tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
 
 

Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Thọ Diên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 07/01/2019 08:58:36 (GMT+7)

Ngày 4/1/2019 HĐND xã Thọ Diên tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ; các ban, ngành, đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp đã xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND và UBND như: Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; thông báo của  MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và các ý kiến kiến nghị của cử trị gửi tới kỳ họp; và 02 báo cáo của Ban pháp chế và Ban kinh tế - xã hội HĐND xã.
Theo báo cáo của UBND xã, trong năm 2018 xã Thọ Diên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/27 chỉ tiêu chủ yếu, giá trị sản xuất ngành kinh tế ước đạt 165,5 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch, sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.717 tấn, tỷ lệ đường giao thông liên thôn được cứng hóa đạt 100%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90 %, tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới 8/8 thôn đạt 100%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,5 triệu đồng/người/năm.
Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết tốt; công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt không để dịch bệnh xảy ra; các hoạt động văn hóa - thể thao tiếp tục có bước phát triển, phục vụ nhu cầu của người dân; quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì, công tác phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị cho các kỳ họp được thực hiện có hiệu quả. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND được triển khai thực hiện tốt như: Giám sát việc thực hiện thi hành hiến pháp và pháp luật; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Với tinh thần tập trung dân chủ, Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường về các báo cáo,  tờ trình trình tại Kỳ họp và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Hữu Tùng - Phó Bí thư – Chủ tịch UBND ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân đã đạt được về các lĩnh vực KT-XH-QPAN trong năm 2018, đồng thời, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN năm 2019, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND xã về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong  năm 2019.
Kỳ họp thứ 8-HĐND xã Thọ Diên đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối các chức danh do HĐND xã bầu bao gồm Chủ tịch-Phó Chủ HĐND-UBND, trưởng các ban của HĐND và ủy viên UBND xã đảm bảo nghiêm túc, đúng mục đích, nguyên tắc, quy trình. Qua đó, có 08 người được tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và đa số đều đạt số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao.
Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; Nghị quyết về phê duyệt dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về chương trình giám sát của TT HĐND 2019; duyệt nguồn kinh phí tổ chức Lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND xã bầu nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 
 
 

Thủ tục hành chính