Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
171289

Thọ Diên thực hiện việc sáp nhập thôn trên địa bàn

Ngày 15/05/2018 14:17:40

Thời gian này, Thọ Diên đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trong xã thực hiện đề án sáp nhập thôn. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo và đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

 Ngay sau khi tiếp thu Quyết định của tỉnh, kế hoạch của huyện về triển khai thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đảng ủy xã Thọ Diên đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ sáp nhập thôn; UBND xã xây dựng kế hoạch, phương án, đề án sáp nhập thôn để thành lập thôn mới trên địa bàn. Tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng, hội nghị Đảng bộ và các chi bộ tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn thống nhất đề án sáp nhập thôn. Đồng thời tổ chức hội nghị nhân dân ở các thôn để xin ý kiến nhân dân thống nhất tổ chức thực hiện việc sáp nhập thôn.


20180305_195247.jpg

 Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo và đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Mới đây, HĐND xã Thọ Diên khóa 19 đã tổ chức kỳ họp bất thường, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao với phương án từ 13 thôn sáp nhập còn 8 thôn, bao gồm: Hải Trạch 1, Hải Trạch 2, Thịnh Mỹ 1, Thịnh Mỹ 2, Quần Đội, Quần Lai 1, Quần Lai 2 và Tứ Trụ. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết 100 % tán thành với phương án sáp nhập thôn như trên và hoàn chỉnh các báo cáo trình UBND tỉnh ra Quyết định.

 

 

 

Thọ Diên thực hiện việc sáp nhập thôn trên địa bàn

Đăng lúc: 15/05/2018 14:17:40 (GMT+7)

Thời gian này, Thọ Diên đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân trong xã thực hiện đề án sáp nhập thôn. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo và đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

 Ngay sau khi tiếp thu Quyết định của tỉnh, kế hoạch của huyện về triển khai thực hiện Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đảng ủy xã Thọ Diên đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ sáp nhập thôn; UBND xã xây dựng kế hoạch, phương án, đề án sáp nhập thôn để thành lập thôn mới trên địa bàn. Tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng, hội nghị Đảng bộ và các chi bộ tổ chức hội nghị chuyên đề để bàn thống nhất đề án sáp nhập thôn. Đồng thời tổ chức hội nghị nhân dân ở các thôn để xin ý kiến nhân dân thống nhất tổ chức thực hiện việc sáp nhập thôn.


20180305_195247.jpg

 Với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo và đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Mới đây, HĐND xã Thọ Diên khóa 19 đã tổ chức kỳ họp bất thường, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thống nhất cao với phương án từ 13 thôn sáp nhập còn 8 thôn, bao gồm: Hải Trạch 1, Hải Trạch 2, Thịnh Mỹ 1, Thịnh Mỹ 2, Quần Đội, Quần Lai 1, Quần Lai 2 và Tứ Trụ. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết 100 % tán thành với phương án sáp nhập thôn như trên và hoàn chỉnh các báo cáo trình UBND tỉnh ra Quyết định.

 

 

 

Thủ tục hành chính